Mijn Zwolle van morgen

De omgevingsvisie voor Zwolle geeft richting aan hoe de stad zich kan ontwikkelen tussen nu en 2030. Dan gaat het niet alleen om de groei en leefbaarheid (waar bouw je bijvoorbeeld woningen en voor wie), maar ook om duurzaamheid, recreatie, onderwijs, welzijn en werkgelegenheid.

Onderwerpen die iedereen in Zwolle raken, jong en oud, rijk of minder rijk, nu en in de toekomst. De Omgevingsvisie voor Zwolle noemen we daarom ‘Mijn Zwolle van morgen’.

Gesprek

Om de komende jaren de juiste beslissingen te nemen is het belangrijk dat inwoners en bestuurders nu al met elkaar gaan praten over mogelijke toekomstscenario’s. Via gerichte interviews en werksessies, maar ook door informeel het gesprek aan te gaan. 

30 oktober 2017 heeft de gemeenteraad de omgevingsvisie Mijn Zwolle van morgen deel 1 vastgesteld. Een toekomstvisie op hoofdlijnen die uitnodigt, inspireert en stimuleert om samen de ruimte in de stad in te vullen. De gemeenteraad beslist binnenkort over de uitgangspunten voor de omgevingsvisie.