Junior ambassadeur van de vrijheid

Het Nationaal Comité 4 en 5 mei wil de thematiek rond vrijheid concreter onder de aandacht brengen. In 2017 heeft de organisatie van het Bevrijdingsfestival Overijssel hierop ingespeeld en op 5 mei een programma ‘Ambassadeur junior’ in het leven geroepen.

De Vereniging Veteranen Zwolle (VVZ) heeft het plan opgevat dit project samen met Deltion College en de Jongerenraad een structureel karakter te geven door studenten blijvend aan de slag te laten gaan met onderwerpen als vrede, vrijheid en veiligheid. De Zwolse veteranen willen daarmee jonge mensen het besef bijbrengen dat herdenken belangrijk is. “Ieder van ons heeft een eigen verantwoordelijkheid die vrede, vrijheid en veiligheid te koesteren en door te geven. Van ouder op kind, van Nederlander op nieuwe Nederlander, van docent op student, van leraar op leerling enzovoort. Door het doorgeven van vrijheid wordt de waarde ervan steeds opnieuw onderstreept en blijven we er zuinig op.”